نـــــــــام: غلامرضا
نام خانوادگی: امانی قهفرخی
تــاریخ تولد: 1366
اهـــــــل: فرخ شهر
مــــــدرک:
تــخصــص: designer
ایمـــــیل:
تــــــلفن: farsian88@live.com
وبسایــت: amani90.ir
آدرس: تهران - بزرگراه بسیج